<div align="center"> <h1>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu</h1> <h3>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wodip.opole.pl/~sp14opole" rel="nofollow">http://www.wodip.opole.pl/~sp14opole</a></p> </div>